ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
с. Белозем, община Раковски, Област Пловдив

ръководител
ЙОСИФ ИВАНОВ СТАМБОЛИЙСКИ - директор

ПГ по СС е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин.

2016

Заповед / Документация - Охрана и транспорт 2016 (.doc)


Указания за участие - Охрана и транспорт 2016 (.doc)


***

Мярка 111 - Уведомление (.doc)

 

ЗОП Охрана (.doc)

 

ЗОП Доставка на учебна техника и оборудване (.doc)

 

Протокол комисия ZOP 10092014

 

Протокол комисия ZOP 11092014

Профил на Купувача

Протокол комисия ЗОП

Протокол покрив

Протокол учебна техника

Публична покана 9036629

 

Обществена поръчка с предмет "Модернизация на материалната база в училище - Подобряване на училищната среда. Ремонт на покрив и ремонт на учебни работилници в ПГСС с. Белозем, обл. Пловдив "

Официално разяснение по зададен въпрос


Заповед № 051 /01.10.2014 г.


Вътрешни правила ЗОП ПГСС (.doc)


ЗОП Охрана (.doc)

 

ЗОП Доставка на учебна техника и оборудване (.doc)

 

Договор автобусен транспорт

 

Договор за охрана


Активирани са линкове за публичен достъп:

Решение 688 - 29.08.2014.docx:
http://dox.bg/files/dw?a=b3f136867a

Решение 686 - 29.08.2014.docx:
http://dox.bg/files/dw?a=1404feb9a1

 

Обучава ученици редовна форма на обучение по следните специалности:

1. Механизация Селско стопанство
2. икономист
3. техник селско стопанство
4. монтьор селско стопанство

задочна форма на обучение: икономист

ПРОВЕЖДА КУРСОВЕ:

КОМБАЙНЕР
Твк/з
Твк
Мотокари

Документация за обществена поръчка ( doc )

  

Адрес:

с. Белозем, ул. Васил Левски 1, 4130 Белозем, Община Раковски
тел. 00 359 3159 2205
ЕИК 115009942
  

Е-Mail: pgss_belozem@abv.bg